Nhà hàng đã ngưng nhận đơn hàng mới.
Xin vui lòng quay lại vào lúc 08:00 - 17:00 mỗi ngày.

BÁNH KEM CÔ CHỦ NHỎ

BÁNH KEM CÔ CHỦ NHỎ

Bánh kem Cô Chủ nhỏ là hình thức kinh doanh tại nhà,bánh nướng vào buổi sáng rồi làm trong 1 ngày nên bảo đảm bánh luôn mới,không sử dụng chất bảo quản,phụ gia như các tiệm khác.

80/3 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận TPHCM

A. BÁNH TRÒN (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), B. BÁNH TRÁI TIM (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), C. BÁNH HÌNH VUÔNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), D. BÁNH VẼ 12 CON GIÁP (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), E. BÁNH CUPCAKES (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), F. BÁNH CƯỚI HỎI (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), G. PHỤ KIỆN KÈM THEO BÁNH, H. NOEL (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)

Có 1 đánh giá từ khách hàng rate

rate 1 Người thích nhà hàng này

 

Thực đơn

A. BÁNH TRÒN (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
A.01. BÁNH TRÒN 1 A.01. BÁNH TRÒN 1
rate

3 người thích

220.000 đ
A.02. BÁNH TRÒN 2 A.02. BÁNH TRÒN 2
rate

5 người thích

300.000 đ
A.03. BÁNH TRÒN 3 A.03. BÁNH TRÒN 3
rate

2 người thích

335.000 đ
A.04. BÁNH TRÒN 4 A.04. BÁNH TRÒN 4
rate

2 người thích

210.000 đ
A.05. BÁNH TRÒN 5 A.05. BÁNH TRÒN 5
rate

2 người thích

270.000 đ
A.06. BÁNH TRÒN 6 A.06. BÁNH TRÒN 6
rate

2 người thích

210.000 đ
A.07. BÁNH TRÒN 7 A.07. BÁNH TRÒN 7
rate

1 người thích

210.000 đ
A.08. BÁNH TRÒN 8 A.08. BÁNH TRÒN 8
rate

2 người thích

210.000 đ
A.09. BÁNH TRÒN 9 A.09. BÁNH TRÒN 9
rate

5 người thích

210.000 đ
A.10. BÁNH TRÒN 10 A.10. BÁNH TRÒN 10
rate

3 người thích

210.000 đ
A.11. BÁNH TRÒN 11 A.11. BÁNH TRÒN 11
rate

1 người thích

215.000 đ
A.12. BÁNH TRÒN 12 A.12. BÁNH TRÒN 12
rate

3 người thích

210.000 đ
A.13. BÁNH TRÒN 13 A.13. BÁNH TRÒN 13
rate
250.000 đ
A.14. BÁNH TRÒN 14 A.14. BÁNH TRÒN 14
rate
320.000 đ
A.15. BÁNH TRÒN 15 A.15. BÁNH TRÒN 15
rate

1 người thích

220.000 đ
A.16. BÁNH TRÒN 16 A.16. BÁNH TRÒN 16
rate

1 người thích

220.000 đ
A.17. BÁNH TRÒN 17 A.17. BÁNH TRÒN 17
rate

1 người thích

200.000 đ
A.18. BÁNH TRÒN 18 A.18. BÁNH TRÒN 18
rate

2 người thích

200.000 đ
A.19. BÁNH TRÒN 19 A.19. BÁNH TRÒN 19
rate

1 người thích

300.000 đ
A.20. BÁNH TRÒN 20 A.20. BÁNH TRÒN 20
rate

4 người thích

200.000 đ
A.21. BÁNH TRÒN 21 A.21. BÁNH TRÒN 21
rate

1 người thích

200.000 đ
A.22. BÁNH TRÒN 22 A.22. BÁNH TRÒN 22
rate

1 người thích

200.000 đ
A.23. BÁNH TRÒN 23 A.23. BÁNH TRÒN 23
rate

1 người thích

250.000 đ
A.24. BÁNH TRÒN 24 A.24. BÁNH TRÒN 24
rate

1 người thích

210.000 đ
A.25. BÁNH TRÒN 25 A.25. BÁNH TRÒN 25
rate

2 người thích

200.000 đ
A.26. BÁNH TRÒN 26 A.26. BÁNH TRÒN 26
rate
200.000 đ
A.27. BÁNH TRÒN 27 A.27. BÁNH TRÒN 27
rate
200.000 đ
A.28. BÁNH TRÒN 28 A.28. BÁNH TRÒN 28
rate
210.000 đ
A.29. BÁNH TRÒN 29 A.29. BÁNH TRÒN 29
rate

1 người thích

200.000 đ
A.30. BÁNH TRÒN 30 A.30. BÁNH TRÒN 30
rate

1 người thích

200.000 đ
A.31. BÁNH TRÒN 31 A.31. BÁNH TRÒN 31
rate
200.000 đ
A.32. BÁNH TRÒN 32 A.32. BÁNH TRÒN 32
rate

2 người thích

210.000 đ
B. BÁNH TRÁI TIM (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
B.01. HÌNH TRÁI TIM 1 B.01. HÌNH TRÁI TIM 1
rate

3 người thích

320.000 đ
B.02. HÌNH TRÁI TIM 2 B.02. HÌNH TRÁI TIM 2
rate

2 người thích

210.000 đ
B.03. HÌNH TRÁI TIM 3 B.03. HÌNH TRÁI TIM 3
rate
210.000 đ
B.04. HÌNH TRÁI TIM 4 B.04. HÌNH TRÁI TIM 4
rate
210.000 đ
B.05. HÌNH TRÁI TIM 5 B.05. HÌNH TRÁI TIM 5
rate
500.000 đ
B.06. HÌNH TRÁI TIM 6 B.06. HÌNH TRÁI TIM 6
rate

1 người thích

210.000 đ
B.07. HÌNH TRÁI TIM 7 B.07. HÌNH TRÁI TIM 7
rate

1 người thích

210.000 đ
B.08. HÌNH TRÁI TIM 8 B.08. HÌNH TRÁI TIM 8
rate

6 người thích

205.000 đ
B.09. HÌNH TRÁI TIM 9 B.09. HÌNH TRÁI TIM 9
rate

1 người thích

210.000 đ
B.10. HÌNH TRÁI TIM 10 B.10. HÌNH TRÁI TIM 10
rate

2 người thích

210.000 đ
B.11. HÌNH TRÁI TIM 11 B.11. HÌNH TRÁI TIM 11
rate

2 người thích

330.000 đ
B.12. HÌNH TRÁI TIM 12 B.12. HÌNH TRÁI TIM 12
rate

1 người thích

210.000 đ
B.13. HÌNH TRÁI TIM 13 B.13. HÌNH TRÁI TIM 13
rate

1 người thích

220.000 đ
B.14. HÌNH TRÁI TIM 14 B.14. HÌNH TRÁI TIM 14
rate

4 người thích

250.000 đ
B.15. HÌNH TRÁI TIM 15 B.15. HÌNH TRÁI TIM 15
rate
250.000 đ
B.16. HÌNH TRÁI TIM 16 B.16. HÌNH TRÁI TIM 16
rate

2 người thích

200.000 đ
B.17. HÌNH TRÁI TIM 17 B.17. HÌNH TRÁI TIM 17
rate

2 người thích

250.000 đ
B.18. HÌNH TRÁI TIM 18 B.18. HÌNH TRÁI TIM 18
rate

3 người thích

200.000 đ
B.19. HÌNH TRÁI TIM 19 B.19. HÌNH TRÁI TIM 19
rate

1 người thích

210.000 đ
B.20. HÌNH TRÁI TIM 20 B.20. HÌNH TRÁI TIM 20
rate

1 người thích

200.000 đ
B.21. HÌNH TRÁI TIM 21 B.21. HÌNH TRÁI TIM 21
rate

1 người thích

200.000 đ
B.22. HÌNH TRÁI TIM 22 B.22. HÌNH TRÁI TIM 22
rate

1 người thích

200.000 đ
B.23. HÌNH TRÁI TIM 23 B.23. HÌNH TRÁI TIM 23
rate

1 người thích

200.000 đ
B.24. HÌNH TRÁI TIM 24 B.24. HÌNH TRÁI TIM 24
rate

1 người thích

200.000 đ
B.25. HÌNH TRÁI TIM 25 B.25. HÌNH TRÁI TIM 25
rate

1 người thích

200.000 đ
B.26. HÌNH TRÁI TIM 26 B.26. HÌNH TRÁI TIM 26
rate

1 người thích

210.000 đ
B.27. HÌNH TRÁI TIM 27 B.27. HÌNH TRÁI TIM 27
rate

1 người thích

200.000 đ
B.28. HÌNH TRÁI TIM 28 B.28. HÌNH TRÁI TIM 28
rate
205.000 đ
B.29. HÌNH TRÁI TIM 29 B.29. HÌNH TRÁI TIM 29
rate

2 người thích

200.000 đ
B.30. HÌNH TRÁI TIM 30 B.30. HÌNH TRÁI TIM 30
rate

3 người thích

200.000 đ
C. BÁNH HÌNH VUÔNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
C.01. HÌNH VUÔNG 1 C.01. HÌNH VUÔNG 1
rate
380.000 đ
C.02. HÌNH VUÔNG 2 C.02. HÌNH VUÔNG 2
rate

3 người thích

380.000 đ
C.03. HÌNH VUÔNG 3 C.03. HÌNH VUÔNG 3
rate

1 người thích

430.000 đ
C.04. HÌNH VUÔNG 4 C.04. HÌNH VUÔNG 4
rate

2 người thích

410.000 đ
C.05. HÌNH VUÔNG 5 C.05. HÌNH VUÔNG 5
rate

2 người thích

400.000 đ
C.06. HÌNH VUÔNG 6 C.06. HÌNH VUÔNG 6
rate
420.000 đ
C.07. HÌNH VUÔNG 7 C.07. HÌNH VUÔNG 7
rate
380.000 đ
C.08. HÌNH VUÔNG 8 C.08. HÌNH VUÔNG 8
rate
390.000 đ
C.09. HÌNH VUÔNG 9 C.09. HÌNH VUÔNG 9
rate
380.000 đ
C.10. HÌNH VUÔNG 10 C.10. HÌNH VUÔNG 10
rate
380.000 đ
C.11. HÌNH VUÔNG 11 C.11. HÌNH VUÔNG 11
rate
380.000 đ
C.12. HÌNH VUÔNG 12 C.12. HÌNH VUÔNG 12
rate
380.000 đ
C.13. HÌNH VUÔNG 13 C.13. HÌNH VUÔNG 13
rate
380.000 đ
C.14. HÌNH VUÔNG 14 C.14. HÌNH VUÔNG 14
rate
380.000 đ
C.15. HÌNH VUÔNG 15 C.15. HÌNH VUÔNG 15
rate
380.000 đ
C.16. HÌNH VUÔNG 16 C.16. HÌNH VUÔNG 16
rate
380.000 đ
C.17. HÌNH VUÔNG 17 C.17. HÌNH VUÔNG 17
rate
380.000 đ
C.18. HÌNH VUÔNG 18 C.18. HÌNH VUÔNG 18
rate

1 người thích

410.000 đ
C.19. HÌNH VUÔNG 19 C.19. HÌNH VUÔNG 19
rate
380.000 đ
C.20. HÌNH VUÔNG 20 C.20. HÌNH VUÔNG 20
rate
380.000 đ
C.21. HÌNH VUÔNG 21 C.21. HÌNH VUÔNG 21
rate
380.000 đ
C.22. HÌNH VUÔNG 22 C.22. HÌNH VUÔNG 22
rate
380.000 đ
D. BÁNH VẼ 12 CON GIÁP (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
D.01.  TÍ HÌNH1 D.01. TÍ HÌNH1
rate

1 người thích

380.000 đ
D.02. TÍ HÌNH 2 D.02. TÍ HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.03. TÍ HÌNH 3 D.03. TÍ HÌNH 3
rate
270.000 đ
D.04. TÍ HÌNH 4 D.04. TÍ HÌNH 4
rate
250.000 đ
D.05. TÍ HÌNH 5 D.05. TÍ HÌNH 5
rate
250.000 đ
D.06. SỬU HÌNH 1 D.06. SỬU HÌNH 1
rate
405.000 đ
D.07. SỬU HÌNH 2 D.07. SỬU HÌNH 2
rate

1 người thích

250.000 đ
D.08. SỬU HÌNH 3 D.08. SỬU HÌNH 3
rate
390.000 đ
D.09. SỬU HÌNH 4 D.09. SỬU HÌNH 4
rate
300.000 đ
D.10. DẦN HÌNH 1 D.10. DẦN HÌNH 1
rate
390.000 đ
D.11. DẦN HÌNH 2 D.11. DẦN HÌNH 2
rate
320.000 đ
D.12. DẦN HÌNH 3 D.12. DẦN HÌNH 3
rate
250.000 đ
D.13. MÃO HÌNH 1 D.13. MÃO HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.14. MÃO HÌNH 2 D.14. MÃO HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.15. MÃO HÌNH 3 D.15. MÃO HÌNH 3
rate
380.000 đ
D.16. MÃO HÌNH 4 D.16. MÃO HÌNH 4
rate
400.000 đ
D.17. MÃO HÌNH 5 D.17. MÃO HÌNH 5
rate
380.000 đ
D.18. MÃO HÌNH 6 D.18. MÃO HÌNH 6
rate
380.000 đ
D.19. MÃO HÌNH 7 D.19. MÃO HÌNH 7
rate
270.000 đ
D.20. MÃO HÌNH 8 D.20. MÃO HÌNH 8
rate

2 người thích

200.000 đ
D.21. MÃO HÌNH 9 D.21. MÃO HÌNH 9
rate

1 người thích

250.000 đ
D.23. THÌN HÌNH 1 D.23. THÌN HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.24. TỊ HÌNH 1 D.24. TỊ HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.25. TỊ HÌNH 2 D.25. TỊ HÌNH 2
rate
300.000 đ
D.26. TỊ HÌNH 3 D.26. TỊ HÌNH 3
rate
300.000 đ
D.27. NGỌ HÌNH 1 D.27. NGỌ HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.28. NGỌ HÌNH 2 D.28. NGỌ HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.29. NGỌ HÌNH 3 D.29. NGỌ HÌNH 3
rate
300.000 đ
D.30. MÙI HÌNH 1 D.30. MÙI HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.31. MÙI HÌNH 2 D.31. MÙI HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.32. MÙI HÌNH 3 D.32. MÙI HÌNH 3
rate

1 người thích

300.000 đ
D.33. THÂN HÌNH 1 D.33. THÂN HÌNH 1
rate
250.000 đ
D.34. THÂN HÌNH 2 D.34. THÂN HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.35. THÂN HÌNH 3 D.35. THÂN HÌNH 3
rate

1 người thích

200.000 đ
D.36. DẬU HÌNH 1 D.36. DẬU HÌNH 1
rate

1 người thích

200.000 đ
D.37. DẬU HÌNH 2 D.37. DẬU HÌNH 2
rate

1 người thích

300.000 đ
D.38. TUẤT HÌNH 1 D.38. TUẤT HÌNH 1
rate
300.000 đ
D.39. TUẤT HÌNH 2 D.39. TUẤT HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.40. TUẤT HÌNH 3 D.40. TUẤT HÌNH 3
rate
380.000 đ
D.41. TUẤT HÌNH 4 D.41. TUẤT HÌNH 4
rate
250.000 đ
D.42. TUẤT HÌNH 5 D.42. TUẤT HÌNH 5
rate
200.000 đ
D.43. HỢI HÌNH 1 D.43. HỢI HÌNH 1
rate
250.000 đ
D.44. HỢI HÌNH 2 D.44. HỢI HÌNH 2
rate

1 người thích

260.000 đ
D.45. HỢI HÌNH 3 D.45. HỢI HÌNH 3
rate

1 người thích

210.000 đ
D.46. HỢI HÌNH 4 D.46. HỢI HÌNH 4
rate

1 người thích

200.000 đ
D.47. HỢI HÌNH 5 D.47. HỢI HÌNH 5
rate
250.000 đ
D.48. HÌNH MẶT CƯỜI 1 D.48. HÌNH MẶT CƯỜI 1
rate
200.000 đ
D.49. HÌNH MẶT CƯỜI 2 D.49. HÌNH MẶT CƯỜI 2
rate
250.000 đ
E. BÁNH CUPCAKES (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
E.01. HÌNH 1 E.01. HÌNH 1
rate
12.000 đ
E.02. HÌNH 2 E.02. HÌNH 2
rate
12.000 đ
E.03. HÌNH 3 E.03. HÌNH 3
rate
12.000 đ
E.04. HÌNH 4 E.04. HÌNH 4
rate
12.000 đ
E.05. HÌNH 5 E.05. HÌNH 5
rate
12.000 đ
E.06. HÌNH 6 E.06. HÌNH 6
rate
12.000 đ
E.07. HÌNH 7 E.07. HÌNH 7
rate
12.000 đ
E.08. HÌNH 8 E.08. HÌNH 8
rate
12.000 đ
E.09. HÌNH 9 E.09. HÌNH 9
rate
12.000 đ
F. BÁNH CƯỚI HỎI (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
F.01. HÌNH 1 F.01. HÌNH 1
rate

1 người thích

320.000 đ
F.02. HÌNH 2 F.02. HÌNH 2
rate
380.000 đ
F.03. HÌNH 3 F.03. HÌNH 3
rate
380.000 đ
F.04. HÌNH 4 F.04. HÌNH 4
rate
380.000 đ
F.05. HÌNH 5 F.05. HÌNH 5
rate
380.000 đ
F.06. HÌNH 6 F.06. HÌNH 6
rate
350.000 đ
G. PHỤ KIỆN KÈM THEO BÁNH
G.01. MUỖNG - ĐĨA GIẤY IN CAO CẤP G.01. MUỖNG - ĐĨA GIẤY IN CAO CẤP
rate
1.500 đ
G.02. ĐÈN CẦY I LOVE YOU G.02. ĐÈN CẦY I LOVE YOU
rate
25.000 đ
G.03. ĐÈN CẦY XOẮN G.03. ĐÈN CẦY XOẮN
rate

1 người thích

10.000 đ
G.04. PHÁO BÔNG G.04. PHÁO BÔNG
rate

1 người thích

15.000 đ
G.05. ĐÈN CÂY TĂM G.05. ĐÈN CÂY TĂM
rate
10.000 đ
G.06. ĐÈN CẦY NHẠC G.06. ĐÈN CẦY NHẠC
rate

1 người thích

20.000 đ
G.07. BÚP BÊ GÁI GẮN LIỀN LÊN BÁNH G.07. BÚP BÊ GÁI GẮN LIỀN LÊN BÁNH
rate
45.000 đ
G.08. THIỆP NHỎ (NHIỀU KIỂU) G.08. THIỆP NHỎ (NHIỀU KIỂU)
rate

1 người thích

20.000 đ
G.09. THIỆP LỚN (NHIỀU KIỂU) G.09. THIỆP LỚN (NHIỀU KIỂU)
rate
25.000 đ
G.10. CHERRY XANH - ĐỎ G.10. CHERRY XANH - ĐỎ
rate
1.000 đ
G.11. ĐÈN CẦY HAPPY BIRTHDAY G.11. ĐÈN CẦY HAPPY BIRTHDAY
rate
25.000 đ
H. NOEL (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
H.01. CUPCAKE H.01. CUPCAKE
rate
11.000 đ
H.02. STYLE NOEL H.02. STYLE NOEL
rate

1 người thích

200.000 đ
H.03. CUPCAKE H.03. CUPCAKE
rate

3 người thích

13.000 đ
H.04. KHÚC CÂY H.04. KHÚC CÂY
rate

1 người thích

250.000 đ

Danh sách đánh giá từ khách hàng

Huỳnh Trung Hiếu (2014-07-02 22:22:10)

giao hàng rất đúng hẹn,thái độ phục vụ tốt,nhiệt tình, giao hàng đúng như yêu cầu. cho 5*

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rateCác món đã chọn
Chưa chọn món
Tổng cộng:  đ

Chỉ đặt được khi:

Giao tối thiểu: 200.000 đ

Thời gian giao hàng: 60 phút

Chỉ nhận giao tại:

Cập nhật vị trí của bạn đế có chi phí chính xác

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click vào dấu để chọn món. Đơn hàng phải đạt "mức tối thiểu" quy định

Bước 2: Click "Giao hàng ngay" để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin giao hàng & hoàn tất