BÁNH KEM CÔ CHỦ NHỎ

BÁNH KEM CÔ CHỦ NHỎ

Bánh kem Cô Chủ nhỏ là hình thức kinh doanh tại nhà,bánh nướng vào buổi sáng rồi làm trong 1 ngày nên bảo đảm bánh luôn mới,không sử dụng chất bảo quản,phụ gia như các tiệm khác.

80/3 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận TPHCM

A. BÁNH TRÒN (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), B. BÁNH TRÁI TIM (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), C. BÁNH HÌNH VUÔNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), D. BÁNH VẼ 12 CON GIÁP (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), E. BÁNH CUPCAKES (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), F. BÁNH CƯỚI HỎI (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), G. PHỤ KIỆN KÈM THEO BÁNH, H. NOEL (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)

Có 1 đánh giá từ khách hàng rate

rate 1 Người thích nhà hàng này

 

Thực đơn

A. BÁNH TRÒN (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
A.01. BÁNH TRÒN 1 A.01. BÁNH TRÒN 1
rate

3 người thích

220.000 đ
A.02. BÁNH TRÒN 2 A.02. BÁNH TRÒN 2
rate

5 người thích

300.000 đ
A.03. BÁNH TRÒN 3 A.03. BÁNH TRÒN 3
rate

2 người thích

335.000 đ
A.04. BÁNH TRÒN 4 A.04. BÁNH TRÒN 4
rate

2 người thích

210.000 đ
A.05. BÁNH TRÒN 5 A.05. BÁNH TRÒN 5
rate

2 người thích

270.000 đ
A.06. BÁNH TRÒN 6 A.06. BÁNH TRÒN 6
rate

2 người thích

210.000 đ
A.07. BÁNH TRÒN 7 A.07. BÁNH TRÒN 7
rate

1 người thích

210.000 đ
A.08. BÁNH TRÒN 8 A.08. BÁNH TRÒN 8
rate

2 người thích

210.000 đ
A.09. BÁNH TRÒN 9 A.09. BÁNH TRÒN 9
rate

5 người thích

210.000 đ
A.10. BÁNH TRÒN 10 A.10. BÁNH TRÒN 10
rate

3 người thích

210.000 đ
A.11. BÁNH TRÒN 11 A.11. BÁNH TRÒN 11
rate

1 người thích

215.000 đ
A.12. BÁNH TRÒN 12 A.12. BÁNH TRÒN 12
rate

3 người thích

210.000 đ
A.13. BÁNH TRÒN 13 A.13. BÁNH TRÒN 13
rate
250.000 đ
A.14. BÁNH TRÒN 14 A.14. BÁNH TRÒN 14
rate
320.000 đ
A.15. BÁNH TRÒN 15 A.15. BÁNH TRÒN 15
rate

1 người thích

220.000 đ
A.16. BÁNH TRÒN 16 A.16. BÁNH TRÒN 16
rate

1 người thích

220.000 đ
A.17. BÁNH TRÒN 17 A.17. BÁNH TRÒN 17
rate

1 người thích

200.000 đ
A.18. BÁNH TRÒN 18 A.18. BÁNH TRÒN 18
rate

2 người thích

200.000 đ
A.19. BÁNH TRÒN 19 A.19. BÁNH TRÒN 19
rate

1 người thích

300.000 đ
A.20. BÁNH TRÒN 20 A.20. BÁNH TRÒN 20
rate

4 người thích

200.000 đ
A.21. BÁNH TRÒN 21 A.21. BÁNH TRÒN 21
rate

1 người thích

200.000 đ
A.22. BÁNH TRÒN 22 A.22. BÁNH TRÒN 22
rate

1 người thích

200.000 đ
A.23. BÁNH TRÒN 23 A.23. BÁNH TRÒN 23
rate

1 người thích

250.000 đ
A.24. BÁNH TRÒN 24 A.24. BÁNH TRÒN 24
rate

1 người thích

210.000 đ
A.25. BÁNH TRÒN 25 A.25. BÁNH TRÒN 25
rate

2 người thích

200.000 đ
A.26. BÁNH TRÒN 26 A.26. BÁNH TRÒN 26
rate
200.000 đ
A.27. BÁNH TRÒN 27 A.27. BÁNH TRÒN 27
rate
200.000 đ
A.28. BÁNH TRÒN 28 A.28. BÁNH TRÒN 28
rate
210.000 đ
A.29. BÁNH TRÒN 29 A.29. BÁNH TRÒN 29
rate

1 người thích

200.000 đ
A.30. BÁNH TRÒN 30 A.30. BÁNH TRÒN 30
rate

1 người thích

200.000 đ
A.31. BÁNH TRÒN 31 A.31. BÁNH TRÒN 31
rate
200.000 đ
A.32. BÁNH TRÒN 32 A.32. BÁNH TRÒN 32
rate

2 người thích

210.000 đ
B. BÁNH TRÁI TIM (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
B.01. HÌNH TRÁI TIM 1 B.01. HÌNH TRÁI TIM 1
rate

3 người thích

320.000 đ
B.02. HÌNH TRÁI TIM 2 B.02. HÌNH TRÁI TIM 2
rate

2 người thích

210.000 đ
B.03. HÌNH TRÁI TIM 3 B.03. HÌNH TRÁI TIM 3
rate
210.000 đ
B.04. HÌNH TRÁI TIM 4 B.04. HÌNH TRÁI TIM 4
rate
210.000 đ
B.05. HÌNH TRÁI TIM 5 B.05. HÌNH TRÁI TIM 5
rate
500.000 đ
B.06. HÌNH TRÁI TIM 6 B.06. HÌNH TRÁI TIM 6
rate

1 người thích

210.000 đ
B.07. HÌNH TRÁI TIM 7 B.07. HÌNH TRÁI TIM 7
rate

1 người thích

210.000 đ
B.08. HÌNH TRÁI TIM 8 B.08. HÌNH TRÁI TIM 8
rate

6 người thích

205.000 đ
B.09. HÌNH TRÁI TIM 9 B.09. HÌNH TRÁI TIM 9
rate

1 người thích

210.000 đ
B.10. HÌNH TRÁI TIM 10 B.10. HÌNH TRÁI TIM 10
rate

2 người thích

210.000 đ
B.11. HÌNH TRÁI TIM 11 B.11. HÌNH TRÁI TIM 11
rate

2 người thích

330.000 đ
B.12. HÌNH TRÁI TIM 12 B.12. HÌNH TRÁI TIM 12
rate

1 người thích

210.000 đ
B.13. HÌNH TRÁI TIM 13 B.13. HÌNH TRÁI TIM 13
rate

1 người thích

220.000 đ
B.14. HÌNH TRÁI TIM 14 B.14. HÌNH TRÁI TIM 14
rate

4 người thích

250.000 đ
B.15. HÌNH TRÁI TIM 15 B.15. HÌNH TRÁI TIM 15
rate
250.000 đ
B.16. HÌNH TRÁI TIM 16 B.16. HÌNH TRÁI TIM 16
rate

2 người thích

200.000 đ
B.17. HÌNH TRÁI TIM 17 B.17. HÌNH TRÁI TIM 17
rate

2 người thích

250.000 đ
B.18. HÌNH TRÁI TIM 18 B.18. HÌNH TRÁI TIM 18
rate

3 người thích

200.000 đ
B.19. HÌNH TRÁI TIM 19 B.19. HÌNH TRÁI TIM 19
rate

1 người thích

210.000 đ
B.20. HÌNH TRÁI TIM 20 B.20. HÌNH TRÁI TIM 20
rate

1 người thích

200.000 đ
B.21. HÌNH TRÁI TIM 21 B.21. HÌNH TRÁI TIM 21
rate

1 người thích

200.000 đ
B.22. HÌNH TRÁI TIM 22 B.22. HÌNH TRÁI TIM 22
rate

1 người thích

200.000 đ
B.23. HÌNH TRÁI TIM 23 B.23. HÌNH TRÁI TIM 23
rate

1 người thích

200.000 đ
B.24. HÌNH TRÁI TIM 24 B.24. HÌNH TRÁI TIM 24
rate

1 người thích

200.000 đ
B.25. HÌNH TRÁI TIM 25 B.25. HÌNH TRÁI TIM 25
rate

1 người thích

200.000 đ
B.26. HÌNH TRÁI TIM 26 B.26. HÌNH TRÁI TIM 26
rate

1 người thích

210.000 đ
B.27. HÌNH TRÁI TIM 27 B.27. HÌNH TRÁI TIM 27
rate

1 người thích

200.000 đ
B.28. HÌNH TRÁI TIM 28 B.28. HÌNH TRÁI TIM 28
rate
205.000 đ
B.29. HÌNH TRÁI TIM 29 B.29. HÌNH TRÁI TIM 29
rate

2 người thích

200.000 đ
B.30. HÌNH TRÁI TIM 30 B.30. HÌNH TRÁI TIM 30
rate

3 người thích

200.000 đ
C. BÁNH HÌNH VUÔNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
C.01. HÌNH VUÔNG 1 C.01. HÌNH VUÔNG 1
rate
380.000 đ
C.02. HÌNH VUÔNG 2 C.02. HÌNH VUÔNG 2
rate

3 người thích

380.000 đ
C.03. HÌNH VUÔNG 3 C.03. HÌNH VUÔNG 3
rate

1 người thích

430.000 đ
C.04. HÌNH VUÔNG 4 C.04. HÌNH VUÔNG 4
rate

2 người thích

410.000 đ
C.05. HÌNH VUÔNG 5 C.05. HÌNH VUÔNG 5
rate

2 người thích

400.000 đ
C.06. HÌNH VUÔNG 6 C.06. HÌNH VUÔNG 6
rate
420.000 đ
C.07. HÌNH VUÔNG 7 C.07. HÌNH VUÔNG 7
rate
380.000 đ
C.08. HÌNH VUÔNG 8 C.08. HÌNH VUÔNG 8
rate
390.000 đ
C.09. HÌNH VUÔNG 9 C.09. HÌNH VUÔNG 9
rate
380.000 đ
C.10. HÌNH VUÔNG 10 C.10. HÌNH VUÔNG 10
rate
380.000 đ
C.11. HÌNH VUÔNG 11 C.11. HÌNH VUÔNG 11
rate
380.000 đ
C.12. HÌNH VUÔNG 12 C.12. HÌNH VUÔNG 12
rate
380.000 đ
C.13. HÌNH VUÔNG 13 C.13. HÌNH VUÔNG 13
rate
380.000 đ
C.14. HÌNH VUÔNG 14 C.14. HÌNH VUÔNG 14
rate
380.000 đ
C.15. HÌNH VUÔNG 15 C.15. HÌNH VUÔNG 15
rate
380.000 đ
C.16. HÌNH VUÔNG 16 C.16. HÌNH VUÔNG 16
rate
380.000 đ
C.17. HÌNH VUÔNG 17 C.17. HÌNH VUÔNG 17
rate
380.000 đ
C.18. HÌNH VUÔNG 18 C.18. HÌNH VUÔNG 18
rate

1 người thích

410.000 đ
C.19. HÌNH VUÔNG 19 C.19. HÌNH VUÔNG 19
rate
380.000 đ
C.20. HÌNH VUÔNG 20 C.20. HÌNH VUÔNG 20
rate
380.000 đ
C.21. HÌNH VUÔNG 21 C.21. HÌNH VUÔNG 21
rate
380.000 đ
C.22. HÌNH VUÔNG 22 C.22. HÌNH VUÔNG 22
rate
380.000 đ
D. BÁNH VẼ 12 CON GIÁP (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
D.01.  TÍ HÌNH1 D.01. TÍ HÌNH1
rate

1 người thích

380.000 đ
D.02. TÍ HÌNH 2 D.02. TÍ HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.03. TÍ HÌNH 3 D.03. TÍ HÌNH 3
rate
270.000 đ
D.04. TÍ HÌNH 4 D.04. TÍ HÌNH 4
rate
250.000 đ
D.05. TÍ HÌNH 5 D.05. TÍ HÌNH 5
rate
250.000 đ
D.06. SỬU HÌNH 1 D.06. SỬU HÌNH 1
rate
405.000 đ
D.07. SỬU HÌNH 2 D.07. SỬU HÌNH 2
rate

1 người thích

250.000 đ
D.08. SỬU HÌNH 3 D.08. SỬU HÌNH 3
rate
390.000 đ
D.09. SỬU HÌNH 4 D.09. SỬU HÌNH 4
rate
300.000 đ
D.10. DẦN HÌNH 1 D.10. DẦN HÌNH 1
rate
390.000 đ
D.11. DẦN HÌNH 2 D.11. DẦN HÌNH 2
rate
320.000 đ
D.12. DẦN HÌNH 3 D.12. DẦN HÌNH 3
rate
250.000 đ
D.13. MÃO HÌNH 1 D.13. MÃO HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.14. MÃO HÌNH 2 D.14. MÃO HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.15. MÃO HÌNH 3 D.15. MÃO HÌNH 3
rate
380.000 đ
D.16. MÃO HÌNH 4 D.16. MÃO HÌNH 4
rate
400.000 đ
D.17. MÃO HÌNH 5 D.17. MÃO HÌNH 5
rate
380.000 đ
D.18. MÃO HÌNH 6 D.18. MÃO HÌNH 6
rate
380.000 đ
D.19. MÃO HÌNH 7 D.19. MÃO HÌNH 7
rate
270.000 đ
D.20. MÃO HÌNH 8 D.20. MÃO HÌNH 8
rate

2 người thích

200.000 đ
D.21. MÃO HÌNH 9 D.21. MÃO HÌNH 9
rate

1 người thích

250.000 đ
D.23. THÌN HÌNH 1 D.23. THÌN HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.24. TỊ HÌNH 1 D.24. TỊ HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.25. TỊ HÌNH 2 D.25. TỊ HÌNH 2
rate
300.000 đ
D.26. TỊ HÌNH 3 D.26. TỊ HÌNH 3
rate
300.000 đ
D.27. NGỌ HÌNH 1 D.27. NGỌ HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.28. NGỌ HÌNH 2 D.28. NGỌ HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.29. NGỌ HÌNH 3 D.29. NGỌ HÌNH 3
rate
300.000 đ
D.30. MÙI HÌNH 1 D.30. MÙI HÌNH 1
rate
380.000 đ
D.31. MÙI HÌNH 2 D.31. MÙI HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.32. MÙI HÌNH 3 D.32. MÙI HÌNH 3
rate

1 người thích

300.000 đ
D.33. THÂN HÌNH 1 D.33. THÂN HÌNH 1
rate
250.000 đ
D.34. THÂN HÌNH 2 D.34. THÂN HÌNH 2
rate
250.000 đ
D.35. THÂN HÌNH 3 D.35. THÂN HÌNH 3
rate

1 người thích

200.000 đ
D.36. DẬU HÌNH 1 D.36. DẬU HÌNH 1
rate

1 người thích

200.000 đ
D.37. DẬU HÌNH 2 D.37. DẬU HÌNH 2
rate

1 người thích

300.000 đ
D.38. TUẤT HÌNH 1 D.38. TUẤT HÌNH 1
rate
300.000 đ
D.39. TUẤT HÌNH 2 D.39. TUẤT HÌNH 2
rate
380.000 đ
D.40. TUẤT HÌNH 3 D.40. TUẤT HÌNH 3
rate
380.000 đ
D.41. TUẤT HÌNH 4 D.41. TUẤT HÌNH 4
rate
250.000 đ
D.42. TUẤT HÌNH 5 D.42. TUẤT HÌNH 5
rate
200.000 đ
D.43. HỢI HÌNH 1 D.43. HỢI HÌNH 1
rate
250.000 đ
D.44. HỢI HÌNH 2 D.44. HỢI HÌNH 2
rate

1 người thích

260.000 đ
D.45. HỢI HÌNH 3 D.45. HỢI HÌNH 3
rate

1 người thích

210.000 đ
D.46. HỢI HÌNH 4 D.46. HỢI HÌNH 4
rate

1 người thích

200.000 đ
D.47. HỢI HÌNH 5 D.47. HỢI HÌNH 5
rate
250.000 đ
D.48. HÌNH MẶT CƯỜI 1 D.48. HÌNH MẶT CƯỜI 1
rate
200.000 đ
D.49. HÌNH MẶT CƯỜI 2 D.49. HÌNH MẶT CƯỜI 2
rate
250.000 đ
E. BÁNH CUPCAKES (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
E.01. HÌNH 1 E.01. HÌNH 1
rate
12.000 đ
E.02. HÌNH 2 E.02. HÌNH 2
rate
12.000 đ
E.03. HÌNH 3 E.03. HÌNH 3
rate
12.000 đ
E.04. HÌNH 4 E.04. HÌNH 4
rate
12.000 đ
E.05. HÌNH 5 E.05. HÌNH 5
rate
12.000 đ
E.06. HÌNH 6 E.06. HÌNH 6
rate
12.000 đ
E.07. HÌNH 7 E.07. HÌNH 7
rate
12.000 đ
E.08. HÌNH 8 E.08. HÌNH 8
rate
12.000 đ
E.09. HÌNH 9 E.09. HÌNH 9
rate
12.000 đ
F. BÁNH CƯỚI HỎI (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
F.01. HÌNH 1 F.01. HÌNH 1
rate

1 người thích

320.000 đ
F.02. HÌNH 2 F.02. HÌNH 2
rate
380.000 đ
F.03. HÌNH 3 F.03. HÌNH 3
rate
380.000 đ
F.04. HÌNH 4 F.04. HÌNH 4
rate
380.000 đ
F.05. HÌNH 5 F.05. HÌNH 5
rate
380.000 đ
F.06. HÌNH 6 F.06. HÌNH 6
rate
350.000 đ
G. PHỤ KIỆN KÈM THEO BÁNH
G.01. MUỖNG - ĐĨA GIẤY IN CAO CẤP G.01. MUỖNG - ĐĨA GIẤY IN CAO CẤP
rate
1.500 đ
G.02. ĐÈN CẦY I LOVE YOU G.02. ĐÈN CẦY I LOVE YOU
rate
25.000 đ
G.03. ĐÈN CẦY XOẮN G.03. ĐÈN CẦY XOẮN
rate

1 người thích

10.000 đ
G.04. PHÁO BÔNG G.04. PHÁO BÔNG
rate

1 người thích

15.000 đ
G.05. ĐÈN CÂY TĂM G.05. ĐÈN CÂY TĂM
rate
10.000 đ
G.06. ĐÈN CẦY NHẠC G.06. ĐÈN CẦY NHẠC
rate

1 người thích

20.000 đ
G.07. BÚP BÊ GÁI GẮN LIỀN LÊN BÁNH G.07. BÚP BÊ GÁI GẮN LIỀN LÊN BÁNH
rate
45.000 đ
G.08. THIỆP NHỎ (NHIỀU KIỂU) G.08. THIỆP NHỎ (NHIỀU KIỂU)
rate

1 người thích

20.000 đ
G.09. THIỆP LỚN (NHIỀU KIỂU) G.09. THIỆP LỚN (NHIỀU KIỂU)
rate
25.000 đ
G.10. CHERRY XANH - ĐỎ G.10. CHERRY XANH - ĐỎ
rate
1.000 đ
G.11. ĐÈN CẦY HAPPY BIRTHDAY G.11. ĐÈN CẦY HAPPY BIRTHDAY
rate
25.000 đ
H. NOEL (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
H.01. CUPCAKE H.01. CUPCAKE
rate
11.000 đ
H.02. STYLE NOEL H.02. STYLE NOEL
rate

1 người thích

200.000 đ
H.03. CUPCAKE H.03. CUPCAKE
rate

3 người thích

13.000 đ
H.04. KHÚC CÂY H.04. KHÚC CÂY
rate

1 người thích

250.000 đ

Danh sách đánh giá từ khách hàng

Huỳnh Trung Hiếu (2014-07-02 22:22:10)

giao hàng rất đúng hẹn,thái độ phục vụ tốt,nhiệt tình, giao hàng đúng như yêu cầu. cho 5*

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rateCác món đã chọn
Chưa chọn món
Tổng cộng:  đ

Chỉ đặt được khi:

Giao tối thiểu: 200.000 đ

Thời gian giao hàng: 60 phút

Chỉ nhận giao tại:

Cập nhật vị trí của bạn đế có chi phí chính xác

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click vào dấu để chọn món. Đơn hàng phải đạt "mức tối thiểu" quy định

Bước 2: Click "Giao hàng ngay" để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin giao hàng & hoàn tất