Chúng tôi tạm thời đóng cửa nhà hàng này.
Xin vui lòng quay lại sau

PHỞ TƯ HÒA

PHỞ TƯ HÒA

Phở Tư Hòa hấp dẫn người ăn vì nước súp có hương vị rất ngon và bổ dưỡng do được phối hợp từ nhiều loại gia vị và nguyên liệu khác nhau kết hợp với cấu trúc bánh phở vừa mềm vừa dai ăn rất hấp dẫn. Công thức nấu phở gia truyền của Phở Tư Hòa đã tạo nên món phở thơm ngon, mang hương vị đặc trưng riêng.

668 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 TPHCM

A. PHỞ BÒ, B. LẨU (SAU 3H CHIỀU), C. CƠM, D. NƯỚC GIẢI KHÁT, E. BIA, F. RƯỢU (CHAI)

 

Thực đơn

A. PHỞ BÒ
A.01. TÁI (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.02. TÁI (LỚN)
rate
42.000 đ
A.03. NẠM (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.04. NẠM (LỚN)
rate
42.000 đ
A.05. GẦU (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.06. GẦU (LỚN)
rate
42.000 đ
A.07. GÂN (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.08. GÂN (LỚN)
rate
42.000 đ
A.09. BÒ VIÊN (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.10. BÒ VIÊN (LỚN)
rate
42.000 đ
A.11. SÁCH (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.12. SÁCH (LỚN)
rate
42.000 đ
A.13. BẮP BÒ
rate
42.000 đ
A.14. ĐUÔI BÒ
rate
42.000 đ
A.15. TÁI, NẠM
rate
45.000 đ
A.16. TÁI, GẦU
rate
45.000 đ
A.17. TÁI, GÂN
rate
45.000 đ
A.18. TÁI, BÒ VIÊN
rate
45.000 đ
A.19. TÁI, SÁCH
rate
45.000 đ
A.20. NẠM, GẦU
rate
45.000 đ
A.21. NẠM, GÂN
rate
45.000 đ
A.22. NẠM, BÒ VIÊN
rate
45.000 đ
A.23. NẠM, SÁCH
rate
45.000 đ
A.24. GẦU, GÂN
rate
45.000 đ
A.25. GẦU, BÒ VIÊN
rate
45.000 đ
A.26. GẦU, SÁCH
rate
45.000 đ
A.27. GÂN, BÒ VIÊN
rate
45.000 đ
A.28. GÂN, SÁCH
rate
45.000 đ
A.29. BÒ VIÊN, SÁCH
rate
45.000 đ
A.30. BÚN BÒ HUẾ
rate
45.000 đ
A.31. TÁI, NẠM, GẦU
rate
48.000 đ
A.32. TÁI, NẠM, GÂN
rate
48.000 đ
A.33. TÁI, NẠM, BÒ VIÊN
rate
48.000 đ
A.34. TÁI, NAM, SÁCH
rate
48.000 đ
A.35. NẠM, GẦU, GÂN
rate
48.000 đ
A.36. NẠM, GẦU, BÒ VIÊN
rate
48.000 đ
A.37. NẠM, GẦU, SÁCH
rate
48.000 đ
A.38. GẦU, GÂN, BÒ VIÊN
rate
48.000 đ
A.39. GẦU, GÂN, SÁCH
rate
48.000 đ
A.40. GẦU, BÒ VIÊN, SÁCH
rate
48.000 đ
A.41. TÁI, NẠM, GẦU, GÂN
rate
48.000 đ
A.42. TÁI, NẠM, GẦU, BÒ VIÊN
rate
48.000 đ
A.43. TÁI, NẠM, GẦU, SÁCH
rate
48.000 đ
A.44. NẠM, GẦU, GÂN, BÒ VIÊN
rate
48.000 đ
A.45. NẠM, GẦU, GÂN, SÁCH
rate
48.000 đ
A.46. GẦU, GÂN, BÒ VIÊN, SÁCH
rate
48.000 đ
A.47. THẬP CẨM
rate
50.000 đ
A.48. BÚN BÒ HUẾ
rate
45.000 đ
A.49. PHỞ GÀ (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.50. PHỞ GÀ (LỚN)
rate
42.000 đ
A.51. PHỞ LÒNG GÀ (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.52. PHỞ LÒNG GÀ (LỚN)
rate
42.000 đ
A.53. PHỞ GÀ, LÒNG GÀ
rate
42.000 đ
A.54. PHỞ GÀ ĐẶC BIỆT
rate
65.000 đ
A.55. PHỞ BÒ GÀ
rate
50.000 đ
A.56. MIẾN GÀ (NHỎ)
rate
35.000 đ
A.57. MIẾN GÀ (LỚN)
rate
42.000 đ
A.58. SÚP HỘT GÀ (1 TRỨNG)
rate
10.000 đ
A.59. SÚP HỘT GÀ (2 TRỨNG
rate
15.000 đ
A.60. NƯỚC TIẾT
rate
15.000 đ
A.61. MỠ NỔI
rate
10.000 đ
A.62. NƯỚC TIẾT, MỠ NỔI
rate
20.000 đ
A.63. NƯỚC TIẾT, HỘT GÀ
rate
20.000 đ
.64. NƯỚC TIẾT, 1 TRỨNG GÀ, MỠ NỔI
rate
30.000 đ
A.65. BÁNH PHỞ
rate
15.000 đ
A.66. BÁNH MÌ ỐP LA
rate
30.000 đ
A.67. BÒ KHO BÁNH MÌ
rate
45.000 đ
A.68. HỦ TIẾU BÒ KHO
rate
50.000 đ
A.69. MÌ GÓI BÒ KHO
rate
50.000 đ
A.70. BÒ NÉ
rate
50.000 đ
A.71. BÒ NÉ, TRỨNG GÀ
rate
55.000 đ
A.72. BÒ NÉ, XÚC XÍCH
rate
55.000 đ
A.73. BÒ NÉ, PATE
rate
55.000 đ
A.74. BÒ NÉ, TRỨNG GÀ, XÚC XÍCH
rate
60.000 đ
A.75. BÒ NÉ, TRỨNG GÀ, PATE
rate
60.000 đ
A.76. BÒ NÉ, TRỨNG GÀ, XÚC XÍCH, PATE
rate
65.000 đ
B. LẨU (SAU 3H CHIỀU)
B.01. BÒ THẬP CẨM (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.02. BÒ THẬP CẨM (LỚN)
rate
250.000 đ
B.03. BÒ TÁI (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.04. BÒ TÁI (LỚN)
rate
250.000 đ
B.05. BẮP BÒ (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.06. BẮP BÒ (LỚN)
rate
250.000 đ
B.07. BÒ NHÚNG GIẤM (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.08. BÒ NHÚNG GIẤM (LỚN)
rate
250.000 đ
B.09. BẮP BÒ NHÚNG GIẤM (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.10. BẮP BÒ NHÚNG GIẤM (LỚN)
rate
250.000 đ
B.11. BÍN (NHỎ)
rate
150.000 đ
B.12. BÍN (LỚN)
rate
250.000 đ
B.13. BÒ TÁI CHANH
rate
98.000 đ
B.14. BÒ XÀO CỦ HÀNH
rate
98.000 đ
B.15. GÀ HẤP LÁ CHANH (1CON)
rate
380.000 đ
C. CƠM
C.01. ĐẬU HŨ CHIÊN XẢ
rate
18.000 đ
C.02. TRỨNG CHIÊN
rate
18.000 đ
C.03. CHẢ CÁ KHO
rate
22.000 đ
C.04. CÁ CHIÊN
rate
22.000 đ
C.05. CÁ KHO
rate
22.000 đ
C.06. SƯỜN
rate
25.000 đ
C.07. GÀ XÀO SẢ ỚT
rate
25.000 đ
C.08. GÀ KHO GỪNG
rate
25.000 đ
C.09. SƯỜN CHIÊN
rate
35.000 đ
C.10. GÀ RÔTI
rate
35.000 đ
C.11. GÀ LUỘC
rate
40.000 đ
C.12. GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
rate
45.000 đ
C.13. BÒ XÀO CỦ HÀNH
rate
50.000 đ
C.14. BÒ XÀO ỚT XANH
rate
50.000 đ
C.15. BÒ LÚC LẮC
rate
50.000 đ
D. NƯỚC GIẢI KHÁT
D.01. NƯỚC NGỌT (LON)
rate
15.000 đ
D.02. NƯỚC NGỌT (CHAI)
rate
12.000 đ
D.03. SỮA TƯƠI
rate
15.000 đ
D.04. SÔ ĐA CHANH ĐƯỜNG
rate
20.000 đ
D.05. CAFE ĐÁ
rate
12.000 đ
D.06. CAFE NÓNG
rate
15.000 đ
D.07. CAFE SỮA ĐÁ
rate
15.000 đ
D.08. CAFE SỮA NÓNG
rate
18.000 đ
D.09. NƯỚP ÉP DÂU
rate
20.000 đ
D.10. NƯỚP ÉP THƠM
rate
20.000 đ
D.11. NƯỚP ÉP BƯỞI
rate
20.000 đ
D.12. NƯỚP ÉP CÀ CHUA
rate
20.000 đ
D.13. NƯỚP ÉP CÀ RỐT
rate
20.000 đ
D.14. NƯỚP ÉP TÁO
rate
20.000 đ
D.15. SINH TỐ DÂU
rate
20.000 đ
D.16. SINH TỐ THƠM
rate
20.000 đ
D.17. SINH TỐ CÀ CHUA
rate
20.000 đ
D.18. SINH TỐ CÀ RỐT
rate
20.000 đ
D.19. SINH TỐ BƠ
rate
20.000 đ
D.20. SINH TỐ MÃNG CẦU
rate
20.000 đ
D.21. CHANH MUỐI
rate
18.000 đ
D.22. ĐÁ CHANH
rate
15.000 đ
D.23. CAM VẮT
rate
22.000 đ
D.24. DỪA TUƠI
rate
16.000 đ
D.25. NƯỚC SUỐI NHỎ
rate
13.000 đ
D.26. NƯỚC SUỐI LỚN
rate
20.000 đ
E. BIA
E.01. HEINEKEN (CHAI)
rate
22.000 đ
E.02. HEINEKEN (LON)
rate
22.000 đ
E.03. TIGER (CHAI)
rate
18.000 đ
E.04. TIGER (LON)
rate
18.000 đ
E.05. 333 BEER (LON)
rate
16.000 đ
E.06. SÀI GÒN ĐỎ (CHAI)
rate
15.000 đ
F. RƯỢU (CHAI)
F.01. WODKA HÀ NỘI 300ML
rate
65.000 đ
F.02. WODKA HÀ NỘI 500ML
rate
130.000 đ
F.03. MEN'S WODKA 300ML
rate
60.000 đ
F.04. MEN'S WODKA 300ML
rate
120.000 đCác món đã chọn
Chưa chọn món
Tổng cộng:  đ

Chỉ đặt được khi:

Giao tối thiểu: 100.000 đ

Thời gian giao hàng: 45 phút

Chỉ nhận giao tại:

Cập nhật vị trí của bạn đế có chi phí chính xác

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click vào dấu để chọn món. Đơn hàng phải đạt "mức tối thiểu" quy định

Bước 2: Click "Giao hàng ngay" để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin giao hàng & hoàn tất

(08) 6268 0630