Nhà hàng đã ngưng nhận đơn hàng mới.
Xin vui lòng quay lại vào lúc 08:00 - 15:00 mỗi ngày.

SAVOURE BAKERY

SAVOURE BAKERY

Được biết đến như một kiểu mẫu ẩm thực Pháp, những chiếc bánh của Savouré không chỉ gói trọn nét duyên dáng & tinh tế của ẩm thực phương Tây mà còn là “biểu tượng” của lòng quan tâm, sự chăm sóc dịu dàng bạn muốn gửi trao.

34/6 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

BR. BÁNH NƯỚNG - BREAD, BU. BÁNH NƯỚNG - ANKOBUN, CA. BÁNH NƯỚNG - CASTELLA, DA. BÁNH NƯỚNG - DANISH, DN. BÁNH NƯỚNG - DOUGHNUT & BAKED, CK. BÁNH NƯỚNG - COOKIES, TE. TEA BREAK, SM. SMALL CAKE, PA.BÁNH PATISSERIE, BC.BÁNH SINH NHẬT

Có 10 đánh giá từ khách hàng rate

rate 10 Người thích nhà hàng này

 

Thực đơn

BR. BÁNH NƯỚNG - BREAD
BR 001. BAGUETTE BR 001. BAGUETTE
rate

1 người thích

11.000 đ
BR 002. BAGUETTE PHÔ MAI BR 002. BAGUETTE PHÔ MAI
rate
12.000 đ
BR 003. BAGUETTE MÈ ĐEN BR 003. BAGUETTE MÈ ĐEN
rate

1 người thích

12.000 đ
BR 005. BAGUETTE DÀI BR 005. BAGUETTE DÀI
rate

1 người thích

20.000 đ
BR 008. BÁNH ĐẬU ĐỎ BR 008. BÁNH ĐẬU ĐỎ
rate

1 người thích

12.000 đ
BR 011. BUN LẠT TRÒN BR 011. BUN LẠT TRÒN
rate

1 người thích

29.000 đ
BR 012. BUN LẠT BR 012. BUN LẠT
rate

1 người thích

27.000 đ
BR 013. SANDWICH NẾP THAN BR 013. SANDWICH NẾP THAN
rate

1 người thích

40.000 đ
BR 014. SANDWICH NGŨ CỐC BR 014. SANDWICH NGŨ CỐC
rate

1 người thích

40.000 đ
BR 015. SANDWICH SỮA BR 015. SANDWICH SỮA
rate

1 người thích

35.000 đ
BR 016. SANDWICH TRÀ XANH BR 016. SANDWICH TRÀ XANH
rate

1 người thích

40.000 đ
BR 017. SANDWICH NHO KHÔ BR 017. SANDWICH NHO KHÔ
rate
40.000 đ
BU. BÁNH NƯỚNG - ANKOBUN
BU 001. BUN CAFÉ BU 001. BUN CAFÉ
rate

1 người thích

12.000 đ
BU 002. ANKOBUN ĐẬU XANH BU 002. ANKOBUN ĐẬU XANH
rate

1 người thích

13.000 đ
BU 003. KOKOMA SOBORU BU 003. KOKOMA SOBORU
rate

1 người thích

13.000 đ
BU 004. ANKOBUN ĐẬU ĐỎ BU 004. ANKOBUN ĐẬU ĐỎ
rate

1 người thích

13.000 đ
BU 005. BAO CHỈ BU 005. BAO CHỈ
rate

1 người thích

20.000 đ
BU 006. BÁNH MÌ KEM BƠ BU 006. BÁNH MÌ KEM BƠ
rate

2 người thích

22.000 đ
BU 008. SU KEM ( 6 CÁI/ HỘP) BU 008. SU KEM ( 6 CÁI/ HỘP)
rate

7 người thích

30.000 đ
BU 009. BUN NHÂN KEM SU BU 009. BUN NHÂN KEM SU
rate

1 người thích

12.000 đ
BU 012. BUN CÁ MÒI BU 012. BUN CÁ MÒI
rate

1 người thích

16.000 đ
BU 013. BUN THỊT BÒ BU 013. BUN THỊT BÒ
rate

1 người thích

16.000 đ
BU 014.  CHÀ BÔNG HEO BU 014. CHÀ BÔNG HEO
rate

1 người thích

17.000 đ
BU 015. CHÀ BÔNG HEO CAY BU 015. CHÀ BÔNG HEO CAY
rate

1 người thích

17.000 đ
CA. BÁNH NƯỚNG - CASTELLA
CA 001. CASTELLA PHO MAI CA 001. CASTELLA PHO MAI
rate

2 người thích

55.000 đ
CA 002. MADELEINE SÔ CÔ LA CA 002. MADELEINE SÔ CÔ LA
rate

1 người thích

21.000 đ
CA 003. MADELEINE VANI CA 003. MADELEINE VANI
rate

1 người thích

21.000 đ
CA 004. MADELINE TRÀ XANH CA 004. MADELINE TRÀ XANH
rate

1 người thích

21.000 đ
CA 005. CASTELLA SỮA TƯƠI CA 005. CASTELLA SỮA TƯƠI
rate

1 người thích

40.000 đ
CA 006. MIN BONG CA 006. MIN BONG
rate

1 người thích

18.000 đ
CA 007.  CASTELLA CAM CA 007. CASTELLA CAM
rate

1 người thích

30.000 đ
CA 008. MUFFIN SÔCÔLA CA 008. MUFFIN SÔCÔLA
rate

1 người thích

20.000 đ
CA 009. MUFFIN NHO TRÀ XANH CA 009. MUFFIN NHO TRÀ XANH
rate
20.000 đ
CA 012. POUND SÔCÔLA CA 012. POUND SÔCÔLA
rate
26.000 đ
CA 016. CASTELLA SÔCÔLA CA 016. CASTELLA SÔCÔLA
rate

1 người thích

57.000 đ
CA 019. CASTELLA MAYONNAISE CA 019. CASTELLA MAYONNAISE
rate

1 người thích

57.000 đ
DA. BÁNH NƯỚNG - DANISH Vui lòng đặt trước 1 ngày cho nhóm bánh này
DA 001. BÁNH NHÂN TÁO DA 001. BÁNH NHÂN TÁO
rate

1 người thích

18.000 đ
DA 002. CROISSANT DA 002. CROISSANT
rate
12.000 đ
DA 003. CROISSANT PHOMAI DA 003. CROISSANT PHOMAI
rate
10.000 đ
DA 004. CROISSANT MẶN DA 004. CROISSANT MẶN
rate
12.000 đ
DA 005. PATÉ CHAUD DA 005. PATÉ CHAUD
rate
18.000 đ
DN. BÁNH NƯỚNG - DOUGHNUT & BAKED Vui lòng đặt trước 1 ngày cho nhóm bánh này
DN 001. KUROKE DN 001. KUROKE
rate
15.000 đ
DN 003. DONUT XOẮN DN 003. DONUT XOẮN
rate
12.000 đ
DN 008. STANDARD SAUSAGE DN 008. STANDARD SAUSAGE
rate
12.000 đ
DN 009. SMOKE SAUSAGE DN 009. SMOKE SAUSAGE
rate
16.000 đ
DN 010. CHEESE SAUSAGE DN 010. CHEESE SAUSAGE
rate
16.000 đ
DN 011. PEPPER SAUSAGE DN 011. PEPPER SAUSAGE
rate
16.000 đ
CK. BÁNH NƯỚNG - COOKIES
CK 001. MANJU ĐẬU XANH CK 001. MANJU ĐẬU XANH
rate
40.000 đ
CK 002. MANJU ĐẬU ĐỎ CK 002. MANJU ĐẬU ĐỎ
rate
48.000 đ
CK 003. COOKIE QUẾ CK 003. COOKIE QUẾ
rate

1 người thích

15.000 đ
CK 004. BÁNH MÌ QUE CK 004. BÁNH MÌ QUE
rate
13.000 đ
CK 005. BOKSE CK 005. BOKSE
rate

2 người thích

14.000 đ
CK 007. MACAROON SÔ CÔ LA CK 007. MACAROON SÔ CÔ LA
rate

1 người thích

36.000 đ
CK 008. MACAROON VANI CK 008. MACAROON VANI
rate

1 người thích

36.000 đ
CK 009. MACAROON TRÀ XANH CK 009. MACAROON TRÀ XANH
rate

2 người thích

36.000 đ
CK 010. MACAROON CHANH DÂY CK 010. MACAROON CHANH DÂY
rate

1 người thích

36.000 đ
CK 011. MACAROON DÂU CK 011. MACAROON DÂU
rate

2 người thích

36.000 đ
CK 012. XỐP MẬT ONG CK 012. XỐP MẬT ONG
rate
17.000 đ
CK 013. BÁNH MÌ TỎI CK 013. BÁNH MÌ TỎI
rate
17.000 đ
CK 014. BÁNH MÌ SẤY BƠ CK 014. BÁNH MÌ SẤY BƠ
rate
17.000 đ
CK 015. HẠNH NHÂN NGÓI CK 015. HẠNH NHÂN NGÓI
rate
45.000 đ
CK 016. SNACK MÈ CHIÊN CK 016. SNACK MÈ CHIÊN
rate
22.000 đ
CK 017. COOKIE ĐẬU XANH CK 017. COOKIE ĐẬU XANH
rate
45.000 đ
CK 018. COOKIE SÔ CÔ LA CK 018. COOKIE SÔ CÔ LA
rate
50.000 đ
CK 019. COOKIE TRÀ XANH CK 019. COOKIE TRÀ XANH
rate
50.000 đ
CK 020. COOKIE VANI, HẠNH NHÂN CK 020. COOKIE VANI, HẠNH NHÂN
rate

1 người thích

45.000 đ
CK 023. COOKIE SÔ CÔ LA LÁT CK 023. COOKIE SÔ CÔ LA LÁT
rate
45.000 đ
CK 024. COOKIE VANI LÁT CK 024. COOKIE VANI LÁT
rate
45.000 đ
CK 025. COOKIE NHỎ CK 025. COOKIE NHỎ
rate
12.000 đ
CK 028. BÁNH XOẮN XỐP PHOMAI CK 028. BÁNH XOẮN XỐP PHOMAI
rate
25.000 đ
TE. TEA BREAK
TE 001. PHÔ MAI CHANH DÂY TE 001. PHÔ MAI CHANH DÂY
rate

5 người thích

10.000 đ
TE 002. BÁNH KEM BƠ CHANH TE 002. BÁNH KEM BƠ CHANH
rate

1 người thích

10.000 đ
TE 003. TIRAMISU CLASSIC TE 003. TIRAMISU CLASSIC
rate

4 người thích

10.000 đ
TE 004. BÁNH MOUSSE DÂU TE 004. BÁNH MOUSSE DÂU
rate

1 người thích

10.000 đ
TE 005. OPERA TE 005. OPERA
rate

2 người thích

10.000 đ
TE 006. BLACK FOREST TE 006. BLACK FOREST
rate

2 người thích

10.000 đ
TE 007. TRIO CHOCOLATE TE 007. TRIO CHOCOLATE
rate

2 người thích

10.000 đ
TE 008. MOUSSE TRÀ XANH TE 008. MOUSSE TRÀ XANH
rate

2 người thích

10.000 đ
TE 015. TART CÀ RI GÀ TE 015. TART CÀ RI GÀ
rate

2 người thích

Đặt trước 1 ngày
10.000 đ
TE 016. JAMBON TART TE 016. JAMBON TART
rate

1 người thích

Đặt trước 1 ngày
10.000 đ
TE 018. TART TRÁI CÂY TE 018. TART TRÁI CÂY
rate

3 người thích

Đặt trước 1 ngày
10.000 đ
SM. SMALL CAKE
SM001. PHÔ MAI CHANH DÂY SM001. PHÔ MAI CHANH DÂY
rate

2 người thích

40.000 đ
SM002. BÁNH KEM BƠ CHANH SM002. BÁNH KEM BƠ CHANH
rate

2 người thích

35.000 đ
SM003. TIRAMISU CLASSIC SM003. TIRAMISU CLASSIC
rate

2 người thích

35.000 đ
SM004. BÁNH MOUSSE DÂU SM004. BÁNH MOUSSE DÂU
rate

1 người thích

35.000 đ
SM005. OPERA SM005. OPERA
rate

2 người thích

35.000 đ
SM006. BLACK FOREST SM006. BLACK FOREST
rate

1 người thích

35.000 đ
SM007. BÁNH MOUSSE TRÀ XANH SM007. BÁNH MOUSSE TRÀ XANH
rate

1 người thích

35.000 đ
SM008. TRIO CHOCOLATE SM008. TRIO CHOCOLATE
rate

2 người thích

35.000 đ
SM010. MATCHA SM010. MATCHA
rate

1 người thích

35.000 đ
SM011. TROPICAL CHEESE SM011. TROPICAL CHEESE
rate

1 người thích

40.000 đ
SM013. CASHEW CHOCO SM013. CASHEW CHOCO
rate
35.000 đ
SM014. DURIAN MOUSSE SM014. DURIAN MOUSSE
rate

1 người thích

35.000 đ
SM015. CHOCOLATE VOGUE SM015. CHOCOLATE VOGUE
rate

2 người thích

40.000 đ
SM016. LE FRAMBOISE SM016. LE FRAMBOISE
rate
40.000 đ
SM018. MOKA CAKE SM018. MOKA CAKE
rate

1 người thích

35.000 đ
PA.BÁNH PATISSERIE Đặt bánh trước 1 ngày
PA001.PHÔ MAI CHANH DÂY PA001.PHÔ MAI CHANH DÂY
rate
Kem sữa tươi, bông lan hạnh nhân, nước chanh dây.
220.000 đ
PA002.BƠ CHANH PA002.BƠ CHANH
rate

1 người thích

Kem sữa tươi, bông lan hạnh nhân, nước chanh.
200.000 đ
PA003.MOUSSE DÂU PA003.MOUSSE DÂU
rate

1 người thích

Kem sữa tươi, bột lan hạnh nhân, nước ép dâu.
230.000 đ
PA004.TIRAMISU CỔ ĐIỂN PA004.TIRAMISU CỔ ĐIỂN
rate

3 người thích

Kem sữa tươi, bông lan hạnh nhân, bột cacao, café, mascarpone.
280.000 đ
PA005.OPERA PA005.OPERA
rate

4 người thích

Kem sữa tươi, bông lan hạnh nhân, sôcôla, bơ, cafe.
200.000 đ
PA006.BLACK FOREST PA006.BLACK FOREST
rate

3 người thích

Kem sữa tươi, bông lan hạnh nhân, sôcôla, cherry đen, bột cacao, cafe.
200.000 đ
PA007.TRIO CHOCOLATE PA007.TRIO CHOCOLATE
rate

4 người thích

Kem sữa tươi, bông lan sôcôla, sôcôla, bột cacao, kem tươi.
200.000 đ
PA008.MOUSSE TRÀ XANH PA008.MOUSSE TRÀ XANH
rate

1 người thích

Kem sữa tươi, bông lan sôcôla, bột trà xanh, hạt đậu đỏ.
200.000 đ
BC.BÁNH SINH NHẬT
WHITE X'MAS WHITE X'MAS
rate

1 người thích

20cm
330.000 đ
STRAWBERRY ANGEL STRAWBERRY ANGEL
rate

2 người thích

20 cm
270.000 đ
FRESH CREAM CAKE FRESH CREAM CAKE
rate

5 người thích

Kích thước: 25cm
250.000 đ
BC001. BÁNH PHÔ MAI BC001. BÁNH PHÔ MAI
rate

2 người thích

230.000 đ
BC002. BÁNH KEM VANI BC002. BÁNH KEM VANI
rate

2 người thích

200.000 đ
BC003.BÁNH SOCOLA BC003.BÁNH SOCOLA
rate

3 người thích

200.000 đ
BC004.BÁNH KIOSI BC004.BÁNH KIOSI
rate

13 người thích

210.000 đ
BC005.BÁNH KHOAI LANG BC005.BÁNH KHOAI LANG
rate
200.000 đ
BC006.BÁNH TIRAMISU BC006.BÁNH TIRAMISU
rate

4 người thích

220.000 đ
BC007.BÁNH DÂU BC007.BÁNH DÂU
rate

1 người thích

210.000 đ
BC008.BÁNH CAM BC008.BÁNH CAM
rate

6 người thích

210.000 đ
BC009.BÁNH TARO BC009.BÁNH TARO
rate

4 người thích

210.000 đ

Danh sách đánh giá từ khách hàng

Khanh (2014-10-24 17:32:37)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Tuyền (2014-01-14 17:05:28)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Đỗ Hoàng Thanh Long (2013-12-24 08:33:23)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Hoang Truc (2013-10-16 15:32:28)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
thanh ngo (2013-09-15 14:03:28)

Giao thuc an khong dung. thieu tum lum va tu thay the thuc an ko theo yeu cau ca khach. giao hang tre gan mot tieng. banh thi khong ngon. khong bgio order tu nha hang nay nua

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Đặng Nguyễn Đông Vy (2013-08-24 08:12:47)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Hồ Thị Trúc Phương (2013-08-20 14:21:11)

Bánh kem trang trí đơn giản, nhưng cũng khá ngon :)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Tuong Loan (2013-07-01 14:45:49)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Huynh bich Thuy (2013-05-13 11:45:48)

bánh kem ngọt vừa, rất ngon

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rate
Thanh Thuyên (2013-05-10 20:39:10)

Chất lượng thức ăn: rate
Thời gian giao hàng: rate
Thái độ nhân viên giao hàng: rateCác món đã chọn
Chưa chọn món
Tổng cộng:  đ

Chỉ đặt được khi:

Giao tối thiểu: 150.000 đ

Thời gian giao hàng: 45 phút

Chỉ nhận giao tại:

Cập nhật vị trí của bạn đế có chi phí chính xác

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click vào dấu để chọn món. Đơn hàng phải đạt "mức tối thiểu" quy định

Bước 2: Click "Giao hàng ngay" để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin giao hàng & hoàn tất

Click to Verify - This website is protected against malware by GeoTrust
HOTMEAL.VN
HOTMEAL.VN