BÁNH KEM NGỌC ÁNH

BÁNH KEM NGỌC ÁNH

Bánh kem của tiệm Bánh Kem Ngọc Ánh rất đa dạng, nhiều kiểu dáng, mang nhiều phong cách: từ Á sang Âu, từ cổ điển đến hiện đại. Với sự khéo léo và niềm đam mê nghề nghiệp, tiệm Bánh Kem Ngọc Ánh đã từng đoạt 2 kỷ lục Việt Nam về bánh kem.

137/11 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận TPHCM

A. BÁNH CUPCAKE (ĐƯỜNG KÍNH 50 CM) (ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY), B. BÁNH FONDANT, C. BÁNH IN HÌNH, D. BÁNH SUGARVEIL, E. BÁNH THÔNG THƯỜNG, E. BÁNH THÔNG THƯỜNG (ĐƯỜNG KÍNH 20 CM, ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY), F. BÁNH THÚ PHẲNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, KÍCH THƯỚC 25CM X 30CM), G. BÁNH THÚ TƯỢNG 3D (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, ĐẶT CỌC TƯỢNG 500000, KÍCH THƯỚC 25CM X 35CM), H. BÁNH TỈA, I. TƯỢNG SOCOLA, I. BÁNH TƯỢNG SOCOLA

 

Thực đơn

A. BÁNH CUPCAKE (ĐƯỜNG KÍNH 50 CM) (ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY)
A.01. BÁNH CUPCAKE 1 A.01. BÁNH CUPCAKE 1
rate

2 người thích

40.000 đ
A.02. BÁNH CUPCAKE 2 A.02. BÁNH CUPCAKE 2
rate

1 người thích

40.000 đ
A.03. BÁNH CUPCAKE 3 A.03. BÁNH CUPCAKE 3
rate

1 người thích

40.000 đ
A.04. BÁNH CUPCAKE 4 A.04. BÁNH CUPCAKE 4
rate

1 người thích

40.000 đ
A.05. BÁNH CUPCAKE 5 A.05. BÁNH CUPCAKE 5
rate

1 người thích

40.000 đ
A.06. BÁNH CUPCAKE 6 A.06. BÁNH CUPCAKE 6
rate

1 người thích

40.000 đ
A.07. BÁNH CUPCAKE 7 A.07. BÁNH CUPCAKE 7
rate

1 người thích

40.000 đ
A.08. BÁNH CUPCAKE 8 A.08. BÁNH CUPCAKE 8
rate

1 người thích

40.000 đ
A.09. BÁNH CUPCAKE 9 A.09. BÁNH CUPCAKE 9
rate

1 người thích

40.000 đ
A.10. BÁNH CUPCAKE 10 A.10. BÁNH CUPCAKE 10
rate

1 người thích

40.000 đ
A.11. BÁNH CUPCAKE 11 A.11. BÁNH CUPCAKE 11
rate

1 người thích

40.000 đ
A.12. BÁNH CUPCAKE 12 A.12. BÁNH CUPCAKE 12
rate

1 người thích

40.000 đ
A.13. BÁNH CUPCAKE 13 A.13. BÁNH CUPCAKE 13
rate

1 người thích

40.000 đ
A.14. BÁNH CUPCAKE 14 A.14. BÁNH CUPCAKE 14
rate

1 người thích

40.000 đ
A.15. BÁNH CUPCAKE 15 A.15. BÁNH CUPCAKE 15
rate

1 người thích

40.000 đ
A.16. BÁNH CUPCAKE 16 A.16. BÁNH CUPCAKE 16
rate

2 người thích

40.000 đ
A.17. BÁNH CUPCAKE 17 A.17. BÁNH CUPCAKE 17
rate

2 người thích

40.000 đ
A.18. BÁNH CUPCAKE 18 A.18. BÁNH CUPCAKE 18
rate

1 người thích

40.000 đ
A.19. BÁNH CUPCAKE 19 A.19. BÁNH CUPCAKE 19
rate

1 người thích

40.000 đ
A.20. BÁNH CUPCAKE 20 A.20. BÁNH CUPCAKE 20
rate

1 người thích

40.000 đ
A.21. BÁNH CUPCAKE 21 A.21. BÁNH CUPCAKE 21
rate

1 người thích

40.000 đ
A.22. BÁNH CUPCAKE 22 A.22. BÁNH CUPCAKE 22
rate

1 người thích

40.000 đ
A.23. BÁNH CUPCAKE 23 A.23. BÁNH CUPCAKE 23
rate

1 người thích

40.000 đ
A.24. BÁNH CUPCAKE 24 A.24. BÁNH CUPCAKE 24
rate

1 người thích

40.000 đ
A.25. BÁNH CUPCAKE 25 A.25. BÁNH CUPCAKE 25
rate

1 người thích

40.000 đ
A.26. BÁNH CUPCAKE 26 A.26. BÁNH CUPCAKE 26
rate

2 người thích

40.000 đ
A.27. BÁNH CUPCAKE 27 A.27. BÁNH CUPCAKE 27
rate

1 người thích

40.000 đ
A.28. BÁNH CUPCAKE 28 A.28. BÁNH CUPCAKE 28
rate

1 người thích

40.000 đ
A.29. BÁNH CUPCAKE 29 A.29. BÁNH CUPCAKE 29
rate

1 người thích

40.000 đ
A.30. BÁNH CUPCAKE 30 A.30. BÁNH CUPCAKE 30
rate

1 người thích

40.000 đ
B. BÁNH FONDANT
B.01. BÁNH FOODANT 048 B.01. BÁNH FOODANT 048
rate

1 người thích

ĐẶT TRƯỚC 2 TuẦN, 22cm x 15cm
1.500.000 đ
B.02. BÁNH FOONDANT 050 B.02. BÁNH FOONDANT 050
rate

1 người thích

BÁNH BÔNG LAN BUTTER & CHEESE, ĐẶT TRƯỚC 1 TUẦN, ĐƯỜNG KÍNH 25cm
800.000 đ
B.03. BÁNH FOONDANT 053 B.03. BÁNH FOONDANT 053
rate
GiỎ CHANEL, ĐẶT TRƯỚC 1 TuẦN, KÍCH THƯỚC 12cm x 10cm, ĐỂ LÊN BÁNH ĐƯỜNG KÍNH 25cm
1.000.000 đ
B.04. BÁNH FOODANT 061 B.04. BÁNH FOODANT 061
rate

1 người thích

GIÀY ĐỎ 1 CHIẾC, ĐẶT TRƯỚC 2 TUẦN, ĐẶT LÊN BÁNH ĐƯỜNG KÍNH 25cm
1.200.000 đ
B.05. BÁNH FOODANT 066 B.05. BÁNH FOODANT 066
rate

1 người thích

BÁNH BÔNG LAN BUTTER & CHEESE, ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY, BÁNH TRÒN ĐƯỜNG KÍNH 25cm
800.000 đ
B.06. BÁNH FOODANT 057 B.06. BÁNH FOODANT 057
rate

1 người thích

NHÀ THÚ, ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY, ĐƯỜNG KÍNH 25cm
1.000.000 đ
B.07. BÁNH FOODANT 060 B.07. BÁNH FOODANT 060
rate

1 người thích

SINH VẬT BiỂN, SỐ 1 KEMTHA65T, THÚ BẰNG ĐƯỜNG FONDANT, ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY, ĐƯỜNG KÍNH 25cm
1.000.000 đ
C. BÁNH IN HÌNH
C.01. BÁNH IN HÌNH 1 C.01. BÁNH IN HÌNH 1
rate

1 người thích

800.000 đ
C.02. BÁNH IN HÌNH 2 C.02. BÁNH IN HÌNH 2
rate
800.000 đ
C.03. BÁNH IN HÌNH 3 C.03. BÁNH IN HÌNH 3
rate
800.000 đ
C.04. BÁNH IN HÌNH 4 C.04. BÁNH IN HÌNH 4
rate
800.000 đ
C.05. BÁNH IN HÌNH 5 C.05. BÁNH IN HÌNH 5
rate
800.000 đ
C.06. BÁNH IN HÌNH 6 C.06. BÁNH IN HÌNH 6
rate
800.000 đ
C.07. BÁNH IN HÌNH 7 C.07. BÁNH IN HÌNH 7
rate
800.000 đ
C.08. BÁNH IN HÌNH 8 C.08. BÁNH IN HÌNH 8
rate
800.000 đ
C.09. BÁNH IN HÌNH 9 C.09. BÁNH IN HÌNH 9
rate
800.000 đ
D. BÁNH SUGARVEIL
D.01. BÁNH SUGARVEIL 002 D.01. BÁNH SUGARVEIL 002
rate
BÚP BÊ XANH, ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, ĐƯỜNG KÍNH 25cm
800.000 đ
D.02. BÁNH SUGARVEIL 003 D.02. BÁNH SUGARVEIL 003
rate

1 người thích

BÚP BÊ HỒNG, ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, ĐƯỜNG KÍNH 25cm
800.000 đ
E. BÁNH THÔNG THƯỜNG (ĐƯỜNG KÍNH 20 CM, ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY)
E.01. BÁNH THÔNG THƯỜNG 1 E.01. BÁNH THÔNG THƯỜNG 1
rate
300.000 đ
E.02. BÁNH THÔNG THƯỜNG 2 E.02. BÁNH THÔNG THƯỜNG 2
rate
300.000 đ
E.03. BÁNH THÔNG THƯỜNG 3 E.03. BÁNH THÔNG THƯỜNG 3
rate
300.000 đ
E.04. BÁNH THÔNG THƯỜNG 4 E.04. BÁNH THÔNG THƯỜNG 4
rate
300.000 đ
E.05. BÁNH THÔNG THƯỜNG 5 E.05. BÁNH THÔNG THƯỜNG 5
rate
300.000 đ
E.06. BÁNH THÔNG THƯỜNG 6 E.06. BÁNH THÔNG THƯỜNG 6
rate
300.000 đ
E.07. BÁNH THÔNG THƯỜNG 7 E.07. BÁNH THÔNG THƯỜNG 7
rate
300.000 đ
E.08. BÁNH THÔNG THƯỜNG 8 E.08. BÁNH THÔNG THƯỜNG 8
rate
300.000 đ
E.09. BÁNH THÔNG THƯỜNG 9 E.09. BÁNH THÔNG THƯỜNG 9
rate
300.000 đ
E.10. BÁNH THÔNG THƯỜNG 10 E.10. BÁNH THÔNG THƯỜNG 10
rate

1 người thích

300.000 đ
F. BÁNH THÚ PHẲNG (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, KÍCH THƯỚC 25CM X 30CM)
F.01. BÁNH THÚ PHẲNG 1 F.01. BÁNH THÚ PHẲNG 1
rate
700.000 đ
F.02. BÁNH THÚ PHẲNG 2 F.02. BÁNH THÚ PHẲNG 2
rate
700.000 đ
F.03. BÁNH THÚ PHẲNG 3 F.03. BÁNH THÚ PHẲNG 3
rate
700.000 đ
F.04. BÁNH THÚ PHẲNG 4 F.04. BÁNH THÚ PHẲNG 4
rate
700.000 đ
F.05. BÁNH THÚ PHẲNG 5 F.05. BÁNH THÚ PHẲNG 5
rate

1 người thích

700.000 đ
F.06. BÁNH THÚ PHẲNG 6 F.06. BÁNH THÚ PHẲNG 6
rate
700.000 đ
F.07. BÁNH THÚ PHẲNG 7 F.07. BÁNH THÚ PHẲNG 7
rate
700.000 đ
F.08. BÁNH THÚ PHẲNG 8 F.08. BÁNH THÚ PHẲNG 8
rate
700.000 đ
F.09. BÁNH THÚ PHẲNG 9 F.09. BÁNH THÚ PHẲNG 9
rate
700.000 đ
F.10. BÁNH THÚ PHẲNG 10 F.10. BÁNH THÚ PHẲNG 10
rate
700.000 đ
G. BÁNH THÚ TƯỢNG 3D (ĐẶT TRƯỚC 1 NGÀY, ĐẶT CỌC TƯỢNG 500000, KÍCH THƯỚC 25CM X 35CM)
G.01. BÁNH THÚ TƯỢNG 1 G.01. BÁNH THÚ TƯỢNG 1
rate
600.000 đ
G.02. BÁNH THÚ TƯỢNG 2 G.02. BÁNH THÚ TƯỢNG 2
rate
600.000 đ
G.03. BÁNH THÚ TƯỢNG 3 G.03. BÁNH THÚ TƯỢNG 3
rate
600.000 đ
G.04. BÁNH THÚ TƯỢNG 4 G.04. BÁNH THÚ TƯỢNG 4
rate
600.000 đ
G.05. BÁNH THÚ TƯỢNG 5 G.05. BÁNH THÚ TƯỢNG 5
rate
600.000 đ
G.06. BÁNH THÚ TƯỢNG 6 G.06. BÁNH THÚ TƯỢNG 6
rate
600.000 đ
G.07. BÁNH THÚ TƯỢNG 7 G.07. BÁNH THÚ TƯỢNG 7
rate
600.000 đ
G.08. BÁNH THÚ TƯỢNG 8 G.08. BÁNH THÚ TƯỢNG 8
rate
600.000 đ
G.09. BÁNH THÚ TƯỢNG 9 G.09. BÁNH THÚ TƯỢNG 9
rate
600.000 đ
G.10. BÁNH THÚ TƯỢNG 10 G.10. BÁNH THÚ TƯỢNG 10
rate
600.000 đ
H. BÁNH TỈA
H.01. BÁNH TỈA 009 H.01. BÁNH TỈA 009
rate
XE HƠI, ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY, KÍCH THƯỚC 20cm x 30cm
1.000.000 đ
H.02. BÁNH TỈA 023 H.02. BÁNH TỈA 023
rate
ANGRY BIRD, ĐẶT TRƯỚC 2 NGÀY, ĐƯỜNG KÍNH 20cm
350.000 đ
I. BÁNH TƯỢNG SOCOLA
I.01. TƯỢNG SOCOLA 022 I.01. TƯỢNG SOCOLA 022
rate
700.000 đ
I.02. TƯỢNG SOCOLA 028 I.02. TƯỢNG SOCOLA 028
rate
300.000 đCác món đã chọn
Chưa chọn món
Tổng cộng:  đ

Chỉ đặt được khi:

Giao tối thiểu: 200.000 đ

Thời gian giao hàng: 60 phút

Chỉ nhận giao tại:

Cập nhật vị trí của bạn đế có chi phí chính xác

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Click vào dấu để chọn món. Đơn hàng phải đạt "mức tối thiểu" quy định

Bước 2: Click "Giao hàng ngay" để tiếp tục

Bước 3: Nhập thông tin giao hàng & hoàn tất

(08) 6268 0630