Quy định sử dụng

Cùng với việc truy cập vào trang web Hotmeal.vn, bạn cũng đương nhiên đồng ý với những quy định sử dụng như sau:

 

1. Thông tin cá nhân:

Bạn sẽ được yêu cầu nhập vào thông tin liên hệ khi đặt món. Bạn cần đảm bảo các thông tin này được nhập đầy đủ, chính xác nhằm giúp chúng tôi có thể liên lạc để xác nhận đơn hàng hoặc trong những trường hợp cần thiết khác. Hotmeal.vn có quyền từ chối phục vụ nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc không thể liên lạc.

Hotmeal.vn có quyền lưu trữ các thông tin này để có thể nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời giúp khách hàng thuận tiện hơn trong những lần đặt hàng sau này.

 

2. Chính sách từ chối phục vụ:

Trong trường hợp bạn đặt món và xác nhận nhưng không nhận hàng mà không có lý do, Hotmeal.vn có quyền lưu trữ số điện thoại di động của bạn vào danh sách "Không tin cậy". Chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng mới được đặt từ số điện thoại này. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đặt món tại website.

 

3. Chính sách bảo mật:

Thông tin tài khoản đăng nhập của khách hàng tại website sẽ được lưu trữ ở một nơi an toàn trên máy chủ của Hotmeal.vn. Riêng thông tin mật khẩu được mã hoá một chiều mà ngay cả Hotmeal.vn cũng không thể giải mã. Trong trường hợp khách hàng quên mật khẩu, Hotmeal.vn có thể hỗ trợ khách hàng reset lại mật khẩu.

Hotmeal.vn cam kết không cung cấp một cách chính thức các thông tin do khách hàng cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

 

4. Quyền thay đổi Quy định sử dụng:

Hotmeal.vn có quyền thay đổi bản Quy định sử dụng này mà không phải tuân thủ những quy định cũ trước đó. Tại mỗi thời điểm thay đổi, Hotmeal.vn có trách nhiệm thông báo tại website thời điểm áp dụng.

 

Tại thời điểm này, nếu bạn không đồng ý với các quy định trên, xin vui lòng thoát khỏi website Hotmeal.vn.

(08) 6268 0630